Auteursrecht:


De illustraties op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets

van deze site mag worden gekopieerd, geknipt, geplakt, gebruikt of gepubliceerd in welke vorm of manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hans van den Tillaart.

Je kunt het gebruiksrecht van een illustratie kopen door te bestellen.


Alle inhoud van www.illustraties.com © Copyright 2010 Hans van den Tillaart illustraties.

beeldbank + maatwerk  > > auteursrecht + disclaimer

beeldbank + maatwerk info     portfolio         ©    i   @

H  a  n  s     v  a  n     d  e  n     T  i  l  l  a  a  r  t      i  l  l  u  s  t  r  a  t  i  e  s  

Disclaimer:


Hoewel Hans van den Tillaart de inhoud van deze website met uiterste zorgvuldigheid heeft samengesteld,

aanvaardt hij geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van zijn illustraties en deze website.